Voleu calcular la vostra pensió alimentària?

El Consell General del Poder Judicial, amb la proposta del Grup de treball de jutges de família,
ha elaborat unes taules orientadores per determinar les pensions alimentàries dels fills.

Aquestes taules van ser informades en el CGPJ en el mes de Juliol de 2013 i està previst que es revisin
amb caràcter quinquennal. Encara que són merament orientatives, són majoritàriament aplicades per la majoria dels jutges,
fiscals i advocats de família. Aquestes taules van donar origen a una aplicació informàtica del propi Consell que
estableix ràpidament la quantia de la pensió en funció d’una sèrie de paràmetres.

Inserim a continuació l’aplicació del CGPJ a fi que els usuaris de la nostra web puguin fer ús d’aquesta eina.

Calculadora pensió alimentària