COM FUNCIONA PAS A PAS

Oferim una manera còmoda, àgil i personalitzada amb la professionalitat que ens caracteritza com a experts en Dret de Família.

 • 01 CONTACTI AMB NOSALTRES

  Exposi el seu cas en el Formulari Inicial, que trobarà a l'apartat de "contacte". En un màxim 24 h l’assessorarem via e-mail de quina és la millor opció per vostè i del pressupost adequat al seu cas. Si desitja tirar endavant la tramitació, li enviarem un Formulari Específic on es demanarà totes les dades i documentació necessàries ( tot sotmès al secret professional de l'advocat i a la llei de protecció de dades)

 • 02 ESTUDI DEL SEU CAS I REDACCIÓ DEL CONVENI

  A partir de l'entrega del Formulari Específic i del pagament del 40% del total pressupostat, l'advocat procedirà a l'estudi i redacció del conveni pertinent. En un plaç de 72 h s'enviarà un borrador a les dues parts per la seva aprovació.

 • 03 FIRMA DEL CONVENI

  Un cop aprovat per les dues parts el conveni definitiu, l'advocat estudiarà i redactarà la demanda judicial acompanyada dels documents sol·licitats i del Conveni. Tot en conjunt serà entregat a la Procuradora dels Tribunals designada i els citarà per signar el Conveni definitiu.

 • 04 DESIGNA APUD -ACTA I RATIFICACIÓ

  La Procuradora presentarà al Jutjat la demanda amb el Conveni signat, un cop s'hagi efectuat el segon i últim pagament del pressupost. El Jutjat citarà a les parts un sol cop per ratificar-se en la seva sol·licitud i en el Conveni presentat. Seran acompanyats per la Procuradora en tot moment

 • 05 SENTÈNCIA

  El Jutjat admetrà i estudiarà la demanda presentada així com el Conveni i mitjançant els tràmits judicials oportuns dictarà la sentència definitiva. Aquesta sentència contindrà integrament el Conveni aprovat i ratificat per les dues parts.