QUI SOM

El nostre portal divorcislowcost.com neix d’un bufet d’advocats especialitzat en Dret de Família amb més de 30 anys d’experiència.

Conscients de les dificultats econòmiques que actualment pateixen molts matrimonis i que aquesta situació els comporta no poder demanar un advocat, sigui de torn d’ofici i/o privat, el nostre bufet mitjançant aquest portal web, vol afavorir també a tots aquells matrimonis que necessiten obtenir el divorci amb el mínim cost econòmic i amb les màximes garanties legals.

En tot divorci o separació l’opció més recomanable és arribar a uns acords entre la parella que es recullen en un Conveni Regulador.

En les dissolucions de mutu acord o amistoses no exigeix la celebració de judici, és suficient la presentació d’una demanda judicial amb el Conveni Regulador. Aquesta demanda estarà signada per un advocat i sota la representació d’un Procurador dels Tribunals. Es practicarà una única compareixença personal de les parts al Jutjat per ratificar-se en la seva voluntat de divorciar-se o separar-se.

El servei està dirigit pel Sr. Antoni Guàrdia Carreras, advocat en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb número de col·legiat 548.

QUINS AVANTATGES OFEREIX EL NOSTRE PORTAL?

ESTALVIARAN TEMPS DURANT LA TRAMITACIÓ

AL TRACTAR-SE D'UN SERVEI ONLINE EL SEU COST ECONÒMIC SERÀ NOTABLEMENT INFERIOR ( FINS A UN 80% MENYS)

TOTS DOS DECIDIRAN EL CONTINGUT DEL SEU PROPI CONVENI REGULADOR

TOTS DOS TINDRAN EL MATEIX ADVOCAT I PROCURADOR

INFORMACIÓ CONSTANT I ACTUALITZADA DE L'ESTAT DE LA SEVA TRAMITACIÓ

LA SENTÈNCIA RECOLLIRÀ TOTS ELS PUNTS ACORDATS PER LES DUES PARTS